(Germany, Deutschland, Германия) Niemcy Wilhelmshaven

zdjęcia z dnia: 2019.08.25

Virchowstrasse

Media Markt

Frieden Freiheit Wiedervereinigung
Unter dem Eindruck des dreigelten Heutschland wurde dieses Mahnmal 1958 errichtet.
Sein Zweck Ist erfüllt durch die Vereinigung am 3.0 kt. 1990 nach der friedlichen Revolution in der DDR
durch den deutsch-polnischen Grenzvertrag vom 14. Nov 1990 durch mit den Nachbarstaaten völkerrechtlich geregelte Grenzen

Pomnik upamiętniający Polsko-niemiecki traktat graniczny, kończący podział Niemiec na trzy części zapoczątkowny 1958 roku, a zakończony w 1990 roku pokojową rewolucją w NRD

– umowę bilateralną podpisaną 14 listopada 1990 między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec dotycząca uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Jeszcze wcześniej, 21 czerwca 1990, parlamenty obu państw niemieckich zapowiedziały potwierdzenie granicy w oddzielnym traktacie. W swych rezolucjach nawiązały wówczas do podpisanego między PRL i NRD układu zgorzeleckiego (1950), jak i do układu PRL-RFN (1970).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polsko-niemiecki_traktat_graniczny

Robert-Koch-Haus
Budynek został zbudowany w stylu neo renesansowym dla administracji policji w królewkim-pruskim Wilhelmshaven.
Nazwa pochodzi od nazwiska lekarza i bakteriologa Roberta Kocha (1843–1910), który przez krótki czas pracował w Wilhelmshaven.


Wilhelmshaven MarktstrasseWilhelmshaven Am Kirchpl 1 Christus und Garnisonkirche

Wilhelmshaven Rheinstrasse 63

Wilhelmshaven Am alten Rathaus Kaiser-Wilhelm-Brunnen


Wilhelmshaven Mitscherlichstrasse
jeden z „ceglanych” gmachów przy Rathausplatz

Wilhelmshaven Rathaus
Ratusz w Wilhelmshaven

Płyta na ścianie ratusza upamiętniająca archirtekta tego wspaniałego gmachu.
Fritz Höger was a German architect from Bekenreihe, Steinburg, Schleswig-Holstein in Northern Germany. Although never qualified as an architect, he became known for his Brick Expressionist style of architecture.
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_H%C3%B6gergmach przy Rathausplatz w Wilhelmshaven


Platform LB JILL IMO 9740304, Wilhelmshaven, Ems-Jade-Kanal

+ German destroyer Mölders