Skierniewice, cmentarz Św. Rocha

galeria: https://kukushka.eu/_gallery/thumbnails.php?album=746

Na domu n. 272 w Skierniewicach
zabezpieczona jest hypotecznie suma 1500 rubli
od których cztery procent winien bydź użyty corocznie
na wsparcie ubogich starców w tutejszym szpitalu znajdujących się
i na podtrzymanie tego nagrobka wiecznemi czasy.

Tu spoczywają zwłoki ś.p. Wojciecha Jedlńskiego
Generała – Lejtnanta Wojsk Cesarsko – Rossyjskich

Joanna z Sokolnickich Zimerman
Michelinie z Friemanów Stopczyk
Honoracie z Romanowskich Sokolnickiej
Adolfowi Sokolnickiemu

Kazimierz Mazaraki
były komisarz ekonomiczny
były komisarz spraw wewnętrznych
emeryt

Mateusz Morawski
wiernemu słudze
feldmarszałek Książę Bariatyński

Skąd się wziął książę feldmarszałek Aleksander Bariatyński w Skierniewicach?
Otóż zesłano go tutaj w 1871 roku.
Został szefem 2 batalionu strzelców.
Wcześniej walczył na Kaukazie w latach , od 1856 r. był namiestnikiem Kaukazu i głównodowodzącym armią kaukaską.
W 1846 r. tłumił Powstanie Krakowskie.
To jemu poddał się słynny Szamil na Gunibie 25 sierpnia 1859 r.
Swojemu przyjacielowi Bariatyńskiemu car Aleksander II nadał w dożywocie pałac prymasowski w Skierniewicach.
Aleksander Bariatyński urządził też pierwszą na ziemiach polskich scenę teatralną na kolejowym dworcu skierniewickim.
https://docplayer.pl/27910534-Tuz-za-torami-dawnej-kolei-warszawsko-wiedenskiej-w-parku-miejskim-znajduje-sie-niewielki-xix-wieczny-palacyk-willa-aleksandria-zwany-rowniez.html

Kazimierzowi Michalskiemu
byłemu inspektorowi Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie,
radcy dworu i kawalerowi orderów

Feliks Burawski

Zofia z Sułkowskich Zwierzchowska
Mateusz Zwierzchowski

Marja z Jeklów Wojciedzka

Klemens Brauliński

Jako kwiatek młodociany mrozem ścięty, schnie i kona
tak ciebie synu kochany śmierć z rodziców wzięła łona.

Tu spoczywają zwłoki S. P. Wiktora Bernarda Vacqueret
byłego offisera wojsk cesarsko-francuzkich
kawalera orderu Legii Honorowej
urodzonego w mieście Dourdan we Francyi

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Vacqueret
Bernard Wiktor Vacqueret (ur. 24 czerwca 1789 w Dourdan, zm. 15 października 1869 w Skierniewicach) – francuski major i nauczyciel osiadły na ziemi polskiej.
Został majorem Armii I Cesarstwa Francuskiego.
Pełnił funkcję adiutanta Napoleona Bonaparte.
Po rewolucji lipcowej we Francji z 1830 osiadł na terenach polskich, gdzie został nauczycielem

Grób Ś. P. Konstantego I Uozefy Życkich

Zygmunt Pietrusieński
Prezydent miasta Skierniewic
współzałożyciel i prezes straży ogniowej ochotniczej w Skierniewicach powstałej 4 V 1880 r.

Antoniemu Siegel
b: naddzierżawcy ekonomii
Skierniewice.

Honoracie z Jemiałkowskich
pierwszego ślubu Siegel
pozostały mąż Ignacy Abramowicz.
Kapitan. artyletyi konney, gwardyi B: wojsk polskich
– w dowód nayszczerszego szacunku, i przywiązania pomnik ten poswięca.

https://ornatowski.com/wykazy-nazwisk/iii-rada-stanu-krolestwa-polskiego-z-lat-1861-1867/
II Rada Stanu Królestwa Polskiego została reaktywowana w 1861 r. w ramach koncesji administracyjnych rządu rosyjskiego, przyznanych Królestwu w następstwie ówczesnych manifestacji patriotycznych. Dokumenty tworzyła Kancelaria Rady Stanu KP. Dokumenty w j. pol., ros., franc., niem., łac. obejmują daty [1818] 1861-1867 [1879].

Siegel Jan, ksiądz, dzierżawca ekonomii Skierniewice 340

Kurjer Warszawski. 1852, nr 124
W dniu 6 b. m. po długiej chorobie, opatrzona ŚŚ.
SAKRAMENTAMI, zakończyła życie w m. Rawie, ś. p .
Honorata z Jemiałkowskich 1go ślubu Siegel, 2go Abramowicz.
Pełna Religji, której przykazania święcie wykonywała,
z pokorą i rezygnacją Chrześcjańską znosiła
ciężką chorobę, i na skon swój widocznie zbliżający się,
cierpliwie oczekiwała. Przez swój rozsądek, szczerą
otwartość, cichą dobroczynność, pozyskiwała serca
wszystkich. Przykładna Małżonka, przywiązana Matka,
troskliwa Babka, życzliwa dla Familji, stała w przyjaźni,
miła w obejściu, lubiona w towarzystwie, łagodna
dla domowników i pamiętna na ich przysługi, była powszechnie
czczoną i szanowaną. Stratę więc Jej nietylko
opłakuje Mąż, Córka, Zięć, Wnuki i Familja, ale i
ci, którzy z Nią bliżej w związkach przyjacielskich i towarzyskich
zostawali. Zwłoki Jej przewiezione są do
Skierniewic, i stosownie do woli zmarłej, po odbytem
Nabożeństwie w dniu dzisiejszym na tamtejszym smętarzu
pochowane zostaną, dokąd dla oddinia ostatniej,
zasłużonej posługi, zamieszkała w Warszawie Familja,
jako też i inni wielbiciele Jej cnot udają się. Pokój Jej
duszy!

Kurjer Warszawski. 1853, nr 107 + dod.
W dniu 6tym Maja r. b ., jako w rocznicę śmierci ś. p.
Honoraty z Jemiałkowskich Abramowicz, o godz: 11 ej
rano, odbędzie się żałobne Nabożeństwo w Kościele parafjalnym
w Skierniewicach; na które, pozostały Mąż,
zaprasza wcześnie Krewnych i Przyjaciół.

Igancy Abramowicz
Kapitan Gwardyi Artyleryi konnej

https://books.google.pl/books?id=Nd1bAAAAcAAJ&pg=PA109&lpg=PA109&dq=ignacy+abramowicz+kapitan&source=bl&ots=0HaX3mVlAU&sig=ACfU3U17pleXlADemkpWdviK4Ka84uuwyQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwilhoyf6_TlAhVqlYsKHVYpAhUQ6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=ignacy%20abramowicz%20kapitan&f=false
Nieco później gdy Ignacy Abramowicz Kapitan l klsssy Arlylleryi konnéj Gwardyi,
Adjutant Generała Hr. Hauke, z mieszkania Konstantego Axamitowskiego Porucznika Saperów рrzу ulicy Dzikiéj,
do swego Generała pośpieszał, zastąpił mu drogę Podofficer z kilkoma żołnierzami i zaprowadził
do nieznajomego onemuż Officera, który oáwiadczył: „oddać pałàsz” i z naigrawaniem:
„tak się obchodzą z poczciwymi ludźmi.”
Tu przybliżył się Podporucznik Czarnecki i radził Abramowiczowi, aby nie czynił oporu, gdyż życie jego może być w niebezpieczeństwie.
Ulegając Abramowicz trudnym okolicznościom, areszt przyjął i do głównéj straży do Arsenału
zaprowadzonym został; podobnież postąpiono z wielu tamtędy przechodzącymi Officerami Wojsk Cesarsko-Rossyjskich.

Odrestaurowany roku pańskiego 1928
sumptem 18 Pułku Piechoty i 26 Pułku Artylerii Polowej
rocznice 10 lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej
ku uczczeniu pamięci symbolu ideologii
walk o niepodległość powstańca 1831 roku

ЦерковникЬ 38ПБХ. tобольскаго полка
старшiи yнтер офицер
ЕМЕПЬЯНЬ ВАСИПЬЕВИЧЬ АЛЕКСБЕНКО

Cerkiewnik 38 Tobolskiego Pułku Piechoty
starszy podoficer
Jemielian Wsiliewicz Aleksienko

Tu spoczywają zwłoki s.p. Franciszka Szyndler
Dziedzica wski Kamiona

Staś Lisiecki
I cóż pomoże płacz rozpaczliwy
Stasiu, tyś w niebie szczęśliwy
Ty z aniołkami u stóp stwórcy świata
wznosisz modły za rodziców, siostrę i brata.

Tu spoczywają zwłoki S.P. Franciszka Józefa Nowakowskiego
B. oficera 7 Pułku Piechoty b. Wojsk Polskich
ozdobionego Krzyżem Virtuti Militari

Iustyna z Krzyżańskich Gościcka