Kaszalot z Opatowa, ul. Henryka Sienkiewicza 13, Opatów