Brody 29.04.2018

Pałac Brody, Pałac Brühla
Schloss Pförten, Schloss des Grafen von Brühl

1. Zabudowa przyległa do pałacu:

Remiza

Niestety ten koszmarny dach został

2. pałac

stajnie

3. Dawny ewangelicki kościół z XVII w., rozbudowany 1725.

przy sąsiedniej posesji zachowały się kute przęsła

i jeszcze ciekawy budynek: Dom dla ubogich (1769)
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/49223,brody-dom-dla-ubogich-(1769).html

Na elewacji piętrowego budynku widnieje do dziś tablica fundacyjna z herbem rodowym i sekwencją „Gräfl v. Brühl Armen Haus. 1769”.

4. park

Już w jednym z opisów podróżniczych z 1789 r. wspomniany jest kamienny sarkofag, który istnieje do dzisiaj przy wielkiej alei jedynie w formie rozbitego stosu gruzu kamiennego obrosłego mchem.
Pomnik ten posiadający kontekst wolnomularski poświęcony jest wielkiemu łowczemu z Gablenz baronowi Rzeszy Karolowi Gotthelfowi von Hund und Altengrotkau (1722 – 1776).
Sarkofag usytuowany był początkowo na czterech kulach kamiennych, a po bokach stały dwa obeliski.
Jeden z napisów brzmiał: >>Pis manibus amicorum< < (Przez wierne ręce przyjaciół)

„Renowację sarkofagu sfinansowała Fundacja Reemtsma, Brody 12.04.2018 R.”