Zamek Międzylesie

Międzylesie, 35km na południe od Kłodzka
Zamek rodu von Althann w Międzylesiu ,Graf Althann’sches Schloss Mittelwalde

http://www.zamkipolskie.com/miedzyles/miedzyles.html


David von Tschirnhaus zmarł bezdzietnie w grudniu 1600, więc jedynym dziedzicem majątku został jego brat Michał, który posiadając trzech synów zapisał Międzylesie jednemu z nich, Davidowi Heinrichowi.
Już wtedy zapewne na miejscu średniowiecznej zabudowy Czarną Wieżę oplatały budynki renesansowe, datowane na lata 1580-1590.
Ich gospodarz w zaczątku wojny 30-letniej zaangażował się w polityczną awanturę na szczycie władzy, popierając antyhabzburską rebelię czeską i opowiadając za nowo wybranym królem Czech Fryderykiem, zwanym też Królem Zimowym.
Nieszczęśliwie jednak dla niego i wielu jemu podobnych cesarz stłumił bunt, co oznaczało dla Heinricha nie tylko utratę stanowiska starosty kłodzkiego, ale także konieczność ucieczki i konfiskatę wszystkich nieruchomości.
Upaństwowiony majątek zakupił za 60.000 talarów Philipp hrabia von Liechtenstein, by niedługo potem zbyć go trzem siostrom zmarłego w 1642 Heinricha von Tschirnhaus, z których jedna – baronówna Helena von Raedern – mieszkała w pałacu do 1653.
Wtedy też posiadłość tę, wraz z Roztokami oraz Wilkanowem nabył za 50.000 guldenów pochodzący z czeskich kralików Michael Ferdynand hr. von Althann.
W rękach tejże rodziny zamek funkcjonował niezmiennie aż do 1945 roku.

Zdjęcia cyknąłem w 2013 roku.
Wtedy ogólny stan zamku robił raczej smutne wrażenie.
Ze zdjęć z internecie np.http://www.polskazdrona.pl/zamek-miedzylesie-202.htmlwynika, że częściowy remont (przynajmniej elewacji) jednak miał miejsce ostatnio.

Barokowe skrzydło wschodnie z głównym przejazdem bramnym od strony rynku

Dwie ukośnie ustawione furty i most nad suchą fosą

tzw. czarna wieża

przejazd bramny

dziedziniec i widok na część renesansową

widok z dziedzińca na barokowe skrzydło północne

od strony folwarku

brama ta widoczna jest na tej litografii ze strony http://cz.zamki.pl/
Folwark oznaczono numerem 14

mostek i wejście do folwarku widziane od strony zamku, również obecne na litografii

może to oficyny mieszkalne, dla pracowników/służby