Pomianów Dolny

Pałac Pomianów Dolny, Schloss Nieder Pomsdorf

https://www.palaceslaska.pl/index.php/wojewodztwo-dolnoslaskie/powiat-zabkowicki/1146-pomianow-dolny2

..Ostatni przedstawiciel śląskiej linii rodu von Lichtenstein, hrabia Franciszek Antonim zmarł w 1761 r.
W drugiej połowie XIX dobra w Pomianowie posiadała rodzina von Zedlitz und Trützschler.
Według książki adresowej z 1886r. majątek liczący 472 ha był własnością hrabiego Adolfa von Zedlitz und Trützschler.
Pomiędzy 1912 a 1921r. dobra odziedziczył hrabia Stephan von Zedlitz und Trützschler. Majątek Pomianów o powierzchni 450 ha należał do niego co najmniej do 1937r.

Po drugiej wojnie światowej posiadłość została znacjonalizowana, a folwark z pałacem przekazano w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu.
Obecnie pałac jest własnością prywatną. Doprowadzony do ruiny budynek, zabezpieczony przed wejściem, można zobaczyć tylko z zewnątrz.
W pobliżu zachowane zabudowania gospodarcze folwarku oraz zaniedbany park krajobrazowy z ruinami mauzoleum.

Mauzoleum, przypuszczalnie rodu von Zedlitz

park

Pałac od strony parku

https://www.palaceslaska.pl/index.php/wojewodztwo-dolnoslaskie/powiat-zabkowicki/1146-pomianow-dolny2

Barokowy pałac w Pomianowie Dolnym został wzniesiony około połowy XVIII w.
Rezydencję przebudowano i powiększono około 1870 roku. Budynek murowany z cegły, potynkowany, wzniesiony na rzucie litery „C”, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, nakryty wysokim dachem czterospadowym z licznymi szczytami i lukarnami.
Fasada dziewięcioosiowa, z centralnie usytuowanym głównym wejściem, ponad którym kartusz herbowy i ozdobny szczyt z tarczą zegarową.
Elewacja ogrodowa również dziewięcioosiowa, z wydatnym pięcioosiowym ryzalitem, poprzedzonym tarasem.

Pałac od strony folwarku, z zegarem i kartuszem herbowym


waga, jak się okazuje przedwojenna