Stoszowice

Stoszowice
Krzyż przed kościołem, o dziwo z zachowanymi niemieckimi napisami

https://dolny-slask.org.pl/510456,Stoszowice,Palac_Stoszowice.html

Pałac Stoszowice (niem. Schloss Peterwitz) Być może w Stoszowicach istniał zamek już w okresie średniowiecza.
Nie ma jednak na ten temat żadnych dowodów. Wiadomo, ze właścicielami wsi w latach 1221 – 1227 byli Stosz i Leonard, skłóceni z księciem Henrykiem Brodatym przedstawiciele rodu Stoszów.
Nie wiadomo nic na temat ich siedziby.
W 1278 r. jako właściciela dóbr notuje się członka dworu księcia Henryka IV Probusa, Paszko, syna Piotra Stosza.
W XVI w. istniało tu już założenie zamkowe lub dworskie będące siedzibą starostów i wójtów dziedzicznych Ząbkowic Śląskich.
Nie wiadomo kto był jego budowniczym.
Założenie, oprócz budowli mieszkalnych i gospodarczych, obejmowało system obronny w postaci otaczającej go fosy z wodą i zewnętrznego obwodu murów z półkolistymi bastejami.
Budowla była przebudowywana i modernizowana w XVIII w. oraz w latach 1806 – 1815. Od 1820 r. założenie stało się siedzibą rodziny von Strachwitz, która pozostała tu do 1945 r. W latach 1879 – 1882 rodzina ta przeprowadziła kolejną przebudowę.
Prace remontowe prowadzono także w 1968 r. Obecnie obiekt jest własnością prywatną.


PGR doklejony do majątku