(Daugavpils, Даугавпилс) Dyneburg, Ślady Polski w Dyneburgu, cmentarz na Słobódce, Centrum Kultury Polskiej

Duży, o strategicznym znaczeniu węzeł kolejowy w Dyneburgu (Daugavpils).
Węzeł na szlaku Kolei Warszawsko-Petersburskiej w połączeniem do Rygi i Wilna.

W lipcu 2017 nadal panuje tu duży ruch. Większość wagonów to RŻD, czyli koleje rosyjskie.

Nic więc dziwnego, że zdobycie tego miejsca znacząco wpływało na układ sił w tej części Europy.
https://pl.delfi.lt/kultura/kultura/1920-wojna-o-inflanty-polskie.d?id=60522285

Pobyt Piłsudskiego na Łotwie był związany ze wspólną polsko-łotewską akcją wojskową, która przeszła do historii pod nazwą bitwy pod Dyneburgiem lub operacji „Zima”.
Wzięła w niej udział grupa operacyjna pod dowództwem generała Edwarda Rydza-Śmigłego, w skład której wchodziły 1 i 3 Dywizja Piechoty Legionów. Wspierała ją 2 kompania z 1 pułku czołgów.
Biorące udział w walkach siły łotewskiej 3 Dywizji Piechoty liczyły ok. 10 tysięcy żołnierzy, polski kontyngent był więc trzykrotnie liczniejszy.
Celem działań było wyparcie bolszewickiej 15 Armii z należącej przed rozbiorami do I Rzeczypospolitej Łatgalii.
Był to ostatni akord walk prowadzonych przez młode państwo łotewskie w obronie swojej niepodległości.

Tuż za torami polski cmentarz wojskowy na Słobódce

Zobaczcie jak Sowieci zrównali z ziemią cmentarz polskich żołnierzy i zrobili na nim wysypisko!

W walkach poległo pół tysiąca żołnierzy z 1 i 3 Dywizji Piechoty Legionów.
Ich groby do dziś rozsiane są po wschodniej Łotwie.
Najwięcej, bo 237 poległych pochowano na Słobódce, w Dyneburgu, gdzie w 1928 roku otwarto uroczyście polski cmentarz wojskowy.
O randze tego wydarzenia może świadczyć m.in. obecność Prezydenta Republiki Łotewskiej Zemgalsa.

Dziś po cmentarzu nie ma śladu.
W latach 70-tych został on przez Sowietów zrównany z ziemią, a na jego miejscu powstało wysypisko śmieci.
Co więcej: piasek z grobów wymieszany z kośćmi poległych użyto do budowy dróg w okolicy Dyneburga.
Tak władza radziecka dbała o miejsce pochówku polskich żołnierzy.

Dziś na Słobódce stoi 13-metrowy betonowy krzyż. Nie sposób go nie zauważyć.
Odsłonięto go po odzyskaniu przez Łotwę niepodległości, w listopadzie 1992 roku.
Pomnik ten i pusta przestrzeń wokół niego przypominają, że kiedyś był tu cmentarz wojskowy, na którym spoczęli polscy żołnierze polegli za wolność Polski i Łotwy.

Крест в память польским воинам павшим во время советско-польской войны.

Prezydent Łotwy posadził dąb w uznaniu zasług polskich żołnierzy

W ramach jubileuszowych obchodów Stulecia Kongresu Łatgalskiego, 6 maja w Dyneburgu miało miejsce uroczyste sadzenie dębów przy Krzyżu na Słobódce, upamiętniającym polskich żołnierzy walczących o wyzwolenie Łatgalii z rąk bolszewików i niepodległość Łotwy.
W uroczystości wzięli udział Prezydent Republiki Łotewskiej Raimonds Vējonis, Minister Kultury Dace Melbārde, Mer Dyneburga Jānis Lačplesis oraz Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska.
Pod Krzyż na Słobódce licznie przybyli również Polacy z Dyneburga.

Kolejny nieskończonej długości pociąg przybywa do Dyneburga.

Łotwa, Dyneburg (Daugavpils), ul. Warszawska 30
Centrum Kultury Polskiej założone w 1997 roku.

„Stanęli w potrzebie i padli żołnierze V ODC. „Wachlarza” z Inflant w 1944 r.
Czechowicz Franciszek … Zaborowski Władysław
odznaczeni krzyżem AK”

wewnątrz centrum
„Żołnierzom organizacji ZWZ-AK „Wachlarz”, którzy prowadząc w 1941-43 walkę przeciw Niemcom z baz dywersyjnych
w Rydze, Mińsku, Dyneburgu, Wilnie, Grodnie, Lidzie, Równem, Pińsku, Brześciu, Lwowie, Kijowie, Charkowie, oddali życie za ojczyznę, oraz polskiej ludności.
Zamieszkując te ziemie, wierna Bogu i Macierzy, była zapleczem działań bojowych „Wachlarza” aż do ofiary życia.
Dla ciebie Polsko
Tablicę tę w 50 rocznicę działalności „Wachlarza” z prośbą o modlitwę ufundowali rodacy.”

Pamiątki Związku Polaków na Łotwie „Płomień”, Zespołu tańca ludowego „Kukułeczka”, chóru „Płomień”


a w dole tej uliczki Solaris