38. (Kiev, Київ, Киев) Kijów, Park Wiecznej Chwały

Kolejny ciekawy budynek w okolicy – Pałac Dzieci i Młodzieży

Dawny „Pałac Pionierów” zbudowany w 1965 roku,
architekci A. Milecki i E. Belski (А.Мілецький та Е.Бельський),
w miejscu zburzonego przez komunistów w 1934 roku soboru Пустинно-Микільський z lat 1690-1693, ufundowanego przez Hetmana Ukrainy Iwana Mazepę.

tylko wody brak

Park Wiecznej Chwały a w nim Pomnik Nieznanego Żołnierza.
U podnóża jest wieczny ogień (wczoraj został zamurowany).
Jest też aleja bohaterów i minicmentarzyk.

Kovpak Sidor Artemyevitch, pochodzący z okolic Połtawy, dwukrotnie odznaczony tytułem Bohaterem Związku Radzieckiego.
W czasie II Wojny Światowej organizator i przywódca ruchów partyzanckich.

itd.

Bohater Związku Radzieckiego – najwyższy tytuł jaki można było otrzymać, nadawany przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR za bohaterskie czyny i wybitne zasługi dla państwa.

Trzy takie gwiazdy na piersi to prawdziwy ewenement.
Tylko trzy osoby zostały oznaczone medalem „Złotej Gwiazdy” trzykrotnie:
Aleksander Pokryszkin, Iwan Kożedub oraz Marszałek Związku Radzieckiego Gieorgij Żukow.

Iwan Nikitowicz Kożedub – z pochodzenia Ukrainiec, radziecki pilot, czołowy aliancki as myśliwski II wojny światowej (największa liczba zwycięstw powietrznych spośród pilotów koalicji antyhitlerowskiej), marszałek lotnictwa Związku Radzieckiego.
Wojnę zakończył z oficjalnym wynikiem 62 zestrzelonych samolotów niemieckich.

Pomnik Nieznanego Żołnierza w Kijowie.
Za nim wysoka skarpa i rzeka Dniepr.
Piękna panorama nie zakłócona przez drzewa.

Most o nazwie Metro most.
Właśnie mknie niebieski pociąg metra.
Kijów na wschodnim brzegu Dniepru leży zdecydowanie niżej stąd metro przed rzeką wyjeżdża z tunelu, zatrzymuje się na stacji Dniepr, dalej porusza się wyłącznie na nasypach i wiaduktach.

Najwyższy budynek w tej grupie na prawo od metra to hotel Turist.
Przeniosłem się do niego na kolejne dwie noce ze względów sentymentalnych.
Otóż mieszkałem w nim dawno-dawno temu w czasie pierwszej wizyty w Kijowe w ramach szkolnej wycieczki.
Nie mam żadnych zdjęć z tamtego czasu i ze znajomych mało kto coś pamięta więc spędziłem trochę czasu oglądają w internecie hotele kijowskie zanim trafiłem na ten i wtedy niemrawo zaświtała mi myśl, że go odnalazłem.

Wycieczkowiec to kolejny hotel Kijowa.
Ta budowa z prawej, na pierwszym planie za drzewami to centrum wystawiennicze.
W roku 2017 odbędzie się tu koncert Eurowizja 2017

Ileż to plaż ma Kijów i jak nędznie wypada przy nim Warszawa

Muzeum Narodowe „Pamięci ofiar wielkiego głodu na Ukrainie”

Brązowa rzeźba kilkuletniej, wygłodzonej dziewczynki, symbol tego miejsca

Klęczące kamienne anioły przy wejściu do muzeum