Owiesno

Zamek Owiesno schloss Habendorf

Owiesno, jedno z miejsc pozostających w pamięci

za wikipedią:

Na początku XIV wieku w okolicy opuszczonego grodu obronnego zbudowano zamek rycerski rodu Pogorzelów (von Pogarell).
Budowlę wzniesiono na planie zbliżonym do koła o średnicy 30 m. Zamek posiadał okrągły dziedziniec i kwadratową wieżę, a całość była otoczona kamiennym murem i fosą.
Zamek pełnił rolę siedziby rodu aż do roku 1797, kiedy to miejscowe dobra przeszły na własność rodziny von Seidlitz.
Zamek w pierwszej połowie XVII i XVIII wieku został przebudowany na barokową rezydencję.
Podwyższono wówczas mury, a wieża została powiększona o ośmioboczną nadbudówkę. Przebudowy te, a także kolejna, przeprowadzona w drugiej połowie XIX wieku, istotnie zmieniły wygląd budowli, zachowując jednak jej pierwotny, obronny układ.
Zamek był zamieszkiwany przez von Seidlitzów do II wojny światowej.

Odebrany w roku 1945 przez polską komunistyczną administrację, podzielił powojenne losy wielu[3][4] innych rezydencji dolnośląskiej szlachty. Unikalna[5] w swojej formie budowla, która w dobrym stanie przetrwała lata wojny, od lat 50. XX wieku pozbawiona została elementarnej opieki i w szybkim tempie zaczęła przeistaczać się w ruinę[6].

W roku 1964 zawaliła się wieża. Z dawnego zamku obejmującego cylindryczną wieżę i kamienne mury obwodowe pozostały do dziś jedynie fragmenty ścian z barokowym portalem, nad którym znajduje się medalion z męską i damską głową oraz napisem „Nec Vita Nec Mors Separabit” (Nic nie oddzieli życia od śmierci).

Na pozostałości zespołu rezydencjonalnego składają się dziś:
zamek w ruinie z pierwszej ćwierci XVII w., przebudowany w XVIII i XIX w.
oficyna obok zamku z 1749 r. – XVIII w., przebudowana w 1880 r.
brama wjazdowa z rzeźbami (uszkodzona), z 1740 r.
park pałacowy (pozostałości) z pierwszej poł. XVIII w.
dom ogrodnika i brama z XIX w.
altana nad wodą
kamienna studnia – przewieziona w latach 80. XX w. do Lewina Kłodzkiego.
założenie folwarczne z obszerny dziedzińcem i budynkami gospodarczymi (opuszczone)

Warto też zobaczyć: Owiesno (niem. Habendorf) Ruiny pięknego zamku na planie koła.

Zabudowa w wiosce

Oficyna od strony stawu

z bramą do majątku

Brama

Widok od strony pałacu w kierunku wioski i kościoła

Ruina pałacu i oficyna

Pałac w Owieśnie zniszczony przez okoliczną hołotę
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2013_07_17_01_zamek_Owiesno_schloss_Habendorf.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2013_07_17_08_zamek_Owiesno_schloss_Habendorf.jpg

w parku

Dom ogrodnika, jak się domyślam

Folwark

Obora

potężne stodoły