28. (Kiev, Київ, Киев) Kijów, Cerkiew św. Andrzeja

ponownie ul. Włodzimierska

Trójkąt ulic, gdzie Górne Miasto przechodzi w „dolne” zwane Padołem, a łączy je ulica Zjazd św. Andrzeja

Pałac dla nowobogackich Kijowian. Zapowiedź dzielnicy, która powstaje poniżej w Padole.

Jedna z ikon Kijowa – Cerkiew św. Andrzeja, Андреевская церковь
Szczególnie pięnie wygląda od strony Padołu.
Zabytkowa uliczka brukowana, to właśnie Zjazd św. Andrzeja prowadzący do dolnego miasta.

Cerkiew św. Andrzeja powstała w latach 1747-1753 dla uświetnienia wizyty carycy Elżbiety.
Zaprojektował ją najwybitniejszy architekt rosyjskiego baroku Bartolomeo Rastrelli – twórca najwspanialszych pałaców Imperium Rosyjskiego, w tym Ermitażu czy pałacu w Carskim Siole