24. (Kiev, Київ, Киев) Kijów, Sobór Sofijski

SOBÓR SOFIJSKI (Сафія Кіеўская)

– jest widoczne połączenie czasów, pokoleń i dusz milionów ludzi.
Świątynia, bez której nie da się wyobrazić Kijów.
Wiele wieków temu na miejscu soboru Sofijski było pole, na którym wielki książę kijowski Jarosław Mądry kazał wybudować sobór na cześć zwycięstwa nad pieczyngami.

I na ziemi świętej w Kijowie pojawiła się naprawdę wyjątkowa w swojej konstrukcji i skale budowa kultowa, która została ukończona w 1041 roku.
Jego dedykacja do Sofii Mądrości wskazywało na związek z centrum świata prawosławnego, świątynią św.Sofii w Konstantynopolu, stolicy Bizancjum.

Sobór Sofijski był początkowo wielką 13 – kopalną budową (w XVII wieku dodano jeszcze 6 głów).
Architektura Soboru Sofijski w Kijowie była w harmonii z wystrojem.
Centralna kopuła główna i ołtarz główny Soboru Sofijski były ozdobione mozaikami, inne części świątyni, jak i kolumny galerii i nisze na fasadzie – freskami.
Efekt malowideł ściennych wzmacniała podłoga z mozaiką, rzeźbiona marmurowa bariera przed ołtarzem (ikonostas wtedy jeszcze nie był zrobiony), marmurowe parapety i kolumny, rzeźbione łupkowe parapety na drugim piętrze.

http://www.ukrainatour.com/pl/as/sofijskij-sobor

Wchodzimy na dzwonnicę z XVIII w.

Plac Sofijskij z pomnikiem konnym Bohdana Chmielnickiego, hetmana zaporoskiego, przywódcy powstania kozackiego przeciwko Rzeczpospolitej.

Zarówno bowiem Rosja carska, jak i czerwona włączyły Bohdana Chmielnickiego w poczet narodowych bohaterów.
Świadczy o tym jego pomnik wzniesiony w Kijowie w 1888 r., podobny do tego, jaki posiada Jan Sobieski w Łazienkach.
Z tą tylko różnicą, iż pod koniem z uniesionymi do góry przednimi kopytami nikt nie leży, choć pierwotnie zamierzano tam umieścić polskiego szlachcica.
W 1943 r. na polecenie Stalina ustanowiono zaś order Bohdana Chmielnickiego, nadawany za specjalne zasługi bojowe.
Jeszcze wcześniej zaś, bo w latach 1939–1941, prezentowano na ziemiach Rzeczpospolitej będących pod sowiecką okupacją dramat o Bohdanie Chmielnickim oraz film jemu poświęcony.
W obu została wyeksponowana scena, w której ukraiński hetman depcze polskie sztandary z wielkim białym orłem (lub rwie na strzępy).

ze strony: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/225302,1,buntownik-z-przypadku.read

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013b/2015_07_07_133_Ukraine_Kiev_Ukraina_Kijow_panorama_view_from_Saint_Sophia_Cathedral_bell_tower.jpg

Sobór Mądrości Bożej, (Сафія Кіеўская) Sobór Sofijski w 1990 wpisany został na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, obecnie to muzeum państwowe.
O przejęcie świątyni stara się Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego.

Wchodzimy wyżej. Kolejne panoramy Kijowa.

Widok z dzwonnicy na Majdan

i na Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach

Dniepr

współczesna wieża rycerska

Сафія Кіеўская

ul. Volodymyrska i gmach SBU
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013b/2015_07_07_141_Ukraine_Kiev_Ukraina_Kijow_panorama_view_from_Saint_Sophia_Cathedral_bell_tower.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013b/2015_07_07_142_Ukraine_Kiev_Ukraina_Kijow_panorama_view_from_Saint_Sophia_Cathedral_bell_tower.jpg

Bogato zdobiona dzwonnica katedralna (Колокольня Софийского собора)

inna brama prowadząca na teren zespołu klasztornego Sofii Kijowskiej

Człowiek u podstawy uzmysławia jak potężna jest dzwonnica – 76m.

Głaz upamiętniający stojąca tu w XI wieku pierwszą w Rusi Kijowskiej bibliotekę.

Sobór Sofii Kijowskiej (Сафія Кіеўская) rozpoczęto budować w 1017 roku, choć podobno stała tu wcześniej cerkiew pobudowana w 955 roku przez Św. Olgę (Сафія Кіеўская).

We wnętrzu soboru można podziwiać freski i mozaiki z XI-XII wieku o powierzchni ponad 3000 m2.
Jest też sarkofag Jarosława Mądrego i jego żony – wielkiego księcia Rusi Kijowskiej, pokonanego przez Bolesława I Chrobrego podczas wyprawy kijowskiej.

Dom Metropolity (Дом митрополита, Сафія Кіеўская)

Pierwszy mobilny carillon na Ukrainie, wykonany przez braci Botwynko w 2008 roku.
Wykonali go za własne pieniądze w ciągu 10 lat.
50 dzwonów z brązu, 4 oktawy.
Najmniejszy dzwon waży 4 kg, największy 280 kg.
Dzwony wykonano w Holandii, w Royal Bell-foundry Petit & Fritsen firmie działającej od 1600 roku.

Pomiędzy dzwonnicą a soborem głównym widoczna Mała Sofia – cerkiew refektarz.