(Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, skrzyżowanie dawnych ulic 3 Maja i Sobieskiego

budynek przy ul. Chmielnickiego

wygląda, że to dawna Szkoła Ewangeliczna

Kamienica przy ul. bandyty Konowalca

i ta sama kamienica na ul. Sobieskiego

Budynek kasy chorych w początku XX wieku przy głównej ulicy miasta Tarasa Szewczenka

widokówka z ul. 3 Maja

Skrzyżowanie ulic Tarasa Szewczenka i bandyty Konowalca w Stryju obecnie

Przed przebudową mieściła się tu Cafe Europe

A ulice 3 Maja i Sobieskiego służyły paradom i przemarszom wojsk