Ukraina. (Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, Kościół serafitek św. Józefa

Kościół katedralny Wniebowzięcia NMP w Stryju

i jako Cerkiew greko katolicka

bez naw/dobudówek bocznych

Kościół serafitek św. Józefa, tuż przy gmachu Sokoła

a przed nim, szary budynek po „ociepleniu”

Uroczy gmach z zaokrągleniami.
Szkoła Nr.1

Dawniej, Szkoła wydziałowa żeńska