Kijów, 9 maja 2017, Dzień Zwycięstwa

Bardzo dużo ludzi przychodzi z kwiatami.
Dużo pomników i miejsc, gdzie można je składać

Ukraina z maków

Powrotu do 1941-45 już nie będzie

ale to było najciekawsze

Sierżant (старшина, nie jestem pewny stopnia) Tietjana Skorodid, służy w okręgowym kijewskim pułku Prezydenta Ukrainy, brała udział w wojnie przeciw rosyjskim okupantom na wchodzie Ukrainy
Dziadek, sierżant Mikoła Gonczarienko w lata Drugiej Wojny Światowej w ramach Armii Czerwonej walczył z faszyzmem. Zakończył wojnę w Pradze.

Sierżant Aleksander Własienko w składzie 54 zmechanizowanej brygady lądowych sił zbrojnych Ukrainy brał udział w wojnie przeciw rosyjskim okupantom na wschodzie Ukrainy.
Obydwaj jego dziadkowie Andriej Litwin i Iwan Własienko w latach Drugiej Wojny Światowej w szeregach Armii Czerwonej walczyli przeciw faszyzmowi.

Młodszy lejtnant Witalij Kiriczko służący w 406 brygadzie artylerii morskich sił zbrojnych Ukrainy. Brał udział w wojnie przeciwko rosyjskim okupantom na wschodzie Ukrainy.
Jego dziadek Ferdir Kiriczko w latach Drugiej Wojny Światowej w szeregach Armii Czerwonej walczył z faszyzmem. Brał udział w wyzwalaniu terytorium Ukrainy, dotarł do Austrii.

wspomniane osoby, które przyszły z kwiatami