Ukraina, (Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, Gimnazjum

zalana ul. Kazimierza

Gdy tam byłem, parę godzin wcześniej spadł deszcz.
Wprawdzie sama ulica nie była zalana, ale dojazdowe z niej na posesje już tak.

Kamienica narożna w Rynku / Majdanie

i ten sam narożnik przed wojną

dalej na prawo ten sam ciąg kamienic

niestety kamienice bardzo się zmieniły, straciły balkony i zdobienia, pozostały tylko podziały i układ okien
może zniszczenia wojenne, może agresywny remont

Obecnie szkoła ogólna nr.7 w Stryju.
Dawne Gimnazjum
Moje Kresy. Sławne gimnazjum w Stryju z szewcem Kilińskim

Stryj przy wielu walorach, którymi się szczycił, miał szczególnie ważny wyróżnik – gimnazja.
Uczęszczała do nich cała plejada wybitnych uczniów, z których wyrośli artyści, uczeni, politycy i dowódcy wojskowi tej miary co Kornel Makuszyński, Kazimierz Wierzyński, Wilam Horzyca czy prof. Kazimierz Bartel – premier RP.

W czasach galicyjskich i II Rzeczypospolitej w Stryju było kilka szkół powszechnych kształcących na dobrym poziomie.
Najstarsze i najbardziej renomowane było gimnazjum, któremu patronował początkowo Adam Mickiewicz, a później Józef Piłsudski.
Każdy uczeń, nim jednak przekroczył furtę tej szkoły, musiał przejść koło pomnika Jana Kilińskiego – przywódcy insurekcji (rewolucji) w Warszawie w 1794 roku.

Stał więc przed sławnym stryjskim gimnazjum pułkownik Kiliński, wyrzeźbiony przez Stanisława Wójcika (1864-1930) – artystę, który zasłynął w Nowym Sączu, gdzie swoimi dziełami ozdobił wcześniej tamtejszy piękny ratusz.
Stryjski pomnik Kilińskiego, odsłonięty – jak podała „Gazeta Lwowska” – 6 września 1900 r., otaczany był wyjątkową społeczną estymą.
Organizowano przy nim różne patriotyczne uroczystości, zbiórki i capstrzyki.

Pomnik stał na placu przed głównym gmachem gimnazjum.
Na jego cokole wyryto napis: „Szewc warszawski” – bo takiej profesji był ten rewolucjonista.
Dlaczego właśnie w Stryju postawiono pomnik Janowi Kilińskiemu? – były różne domysły.
Kornel Makuszyński, świetny, obdarzony wyjątkowym dowcipem pisarz, uczeń tego gimnazjum, wyjaśnił to z właściwym mu poczuciem humoru: Pomnik Kilińskiego postawiono przy szkole, aby łatwiej było nauczycielom wydawać tępym uczniom takie polecenie: Daj sobie spokój z nauką i lepiej idź do szewca!

Dlaczego pomnik Kilińskiego postawiono w Stryju?
Bo walczył z Moskalami. A wzniesiono go w czasach, gdy Austriacy, czując zagrożenie ze strony Rosji, pozwalali Polakom na stawianie takich antymoskiewskich pomników.

Obecnie w tym samym miejscu Ukraińcy postawili pomnik bandyty Stiepana Bandery

Róg ul. Tarasa Szewczenki i Ivana Franka

Sporo było ludzi o nazwisku Sołtysik w Stryju, ale ten dom przypuszczalnie należał do dyrektora szpitala:

In 1912, the Poles organized a choir group called „Gedzba”. The chairman was Dr. D. Soltysik, who was also the director of the hospital