10. (Chernihiv, Чернігів, Чернигов) Czernihów, Aleja Pokoju

Aleja Zwycięstwa

Żeby przejść na drugą stronę schodzimy do przejścia podziemnego

i idziemy wzdłuż Alei Pokoju

„Wieczna pamięć zabitym za niepodległość Ukrainy.
Bohaterowie nie umierają”

Być może stanie tu kiedyś pomnik Majdanu.

Nieco dalej, cokół po Leninie
„Wola albo śmierć” – nie wiem jak to przetłumaczyć

Lenin z Czernihowa stracił grunt pod nogami już w lutym 2014

Чернигов.Памятник Ленину сносят!

Na cokole są wiersze Łesi Ukrainki i W. Simonienko

z prawej widoczne uszkodzenia po posągu

cd. Alei Pokoju

Neogotycki budynek ochotniczej straży pożarnej z 1913 roku.
Na parterze mieścił stajnie, osiem beczkowozów i cztery ręczne pompy a na piętrze administrację i pomieszczenia dla strażaków.
Obecnie budynek handlowo wystawowy.

Wzniesiony w 1912 roku jako gmach szkoły państwowej, czteroklasowej w stylu modernizmu z nurtami ukraińskimi.
Od 1923 mieści się tu Instytut Medyczny.
Tu po raz pierwszy w Związku Radzieckim zastosowano lecznicze glinkami.
Stąd napis: „Институт физических методов лечения имени Воровского”
czyli Instytut fizycznych metod leczenia imienia Borowskiego”

Administracja miasta Czernichów

Regionalna biblioteka naukowa im W. G. Korolienko

Gmach ten postał w 1913 roku w stylu ukraińskiego modernizmu jako siedziba banku ziemskiego.
Projekt autorstwa znanego rosyjskiego architekta Aleksandra von Gogen, tworzącego głownie dla Sankt Petersburga.

Impresje na bazie Gazelle, czyli mikrobusa z zakładów GAZ.