Ukraina, (Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Stare zdjęcia pochodzą min ze stron:
http://staryj-stryj.com.ua/
http://centrum.pogranicze.sejny.pl
http://kehilalinks.jewishgen.org/stryy/
https://1ua.com.ua/index.php

ul. Filareta Kolessy, wcześniej ul. Gołuchowskiego, wiedzie w kierunku rynku.
Z lewej to gmach gimnazjum w Stryju

Wielka Synagoga w Stryju z 1817 roku.
Przed wojną Żydzi stanowili ok. 40% populacji Stryja.
W 1941 byli mordowani przez Ukraińców potem umieszczeni w getcie przez Niemców i wymordowani.

Farby i lakiery

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Początki kościoła sięgają 1395 roku, przebudowany w końcu XIX wieku, wg. projektu J. Zachariewicza.

figurka przy kościele

Na cokole jedyny napis po polsku jaki spotkałem na ulicy w Stryju (nie licząc farb i lakierów).
Są jeszcze dwie tablice w kościele, reszta śladów zatarta.

NA CZEŚĆ i CHWAŁĘ NIEPOKALANEJ BOGARODZICY
Z wdzięczności za uzyskaną wolność ojczyzny naszej
i na pamiątkę pięćsetnej rocznicy założenia w roku 1427
tutejszego kościoła parafjalnego ob. łac.
pod wezwaniem Narodzenia N.M.P
ze składek ofiarnych wzniesiony jest ten pomnik w Stryju w październiku 1927 roku

Na drugiej stronie cokołu jest metalowa tabliczka z napisem w j. ukraińskim:
W 70 rocznicę postawienia figury Niepokalanej Matki Bożej
z wdzięczności za Jej opiekę stawiamy tą figurę drugi raz w tym samym miejscu
Władze Stryja

pogoda burzowa, jednak nie padało tylko straszyło pięknymi barwami

Wnętrza kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Stryju

D.O.M.S
Wawrzyniec Woytaszkowicz
rayca stryski oddał ducha Bogu

Ściana Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Tablica wmurowana we frontową ścianę kościoła

”1817-1917
Ty, któryś w Polski wierzył zmartwychwstanie
i szedł przez mękę, bóle i tęsknoty,
wraz z sercem ludu w jutrzenki świt złoty
żyj w nas ! – Oręża i ducha Hetmanie!!!”
Naczelnikowi w siermiędze
Tadeuszowi Kościuszce
w setną rocznicę zgonu Rodacy.

Zdjęcie z „Ilustrowanego Kalendarza Stryjeńskiego”

i podpis:
Ks. Aleksander Cisło, kanonik rzym.-kat objął parafię w Stryju po ks. kanoniku Ollendrze.
Pasterz Czcigodny, składający niezbite dowody najgorętszej miłości bliźniego,
piastuje honorowe godności w rozmaitych stowarzyszeniach i tak:
w „Gwieździe”, której jest prezesem, w „Czytelni kolejowej” gdzie spełnia obowiązki wiceprezesa.

Jego staraniom zawdzięczyć należy gruntowną rekonstrukcję miejscowego kościoła i Jemu powstanie rozmaitych towarzystw filantropijnych.

Kapłan prawy, szlachetny, niosący chętnie ulgę i pociechę, gdzie jej kto zażąda, szczery przyjaciel
-dziatek, któremi troskliwie się zajmuje w „Ochronce” człowiek gołębiego serca i świątobliwy
cieszy się niezwykłą miłością wszystkich parafian i bez przesady powiedzieć można, że w Stryju ma tylko przyjaciół.