6. (Chernihiv, Чернігів, Чернигов) Czernihów, Aleja bohaterów

Heroiv Alley, Chernihiv, Ukraina

Aleja Pokoju i Filharmonia Czernihowska

Aleja Bohaterów w Czernihowie, klasyczna dla post radzieckich miast.
Jak widać 3/4 bohaterów z Czernihowa nie przeszło jednak najnowszej weryfikacji.

Mikoła Grigorowicz Kropiwiańskij, urodzony w okolicy podpółkownik armii rosyjskiej, potem wsparł rewolucję, szybko awansował aż do stanowiska dowodzącego Czk (policji politycznej) Ukrainy i Krymu.
W końcu życia został wydalony z KPZR jako „Trockista” i posadzony na 5 lat do więzienia.
Po wojnie z zakazem wjazdu do Moskwy, pracował jako leśniczy i przy sprzątaniu szpitala.
w 1956 roku zrehabilitowany.

08.2008 z wikipedii:

Vladimir Alexandrovich Antonov-Ovseyenko
Urodził się w Czernihowie, w rodzinie oficerskiej.
Prominentny bolszewicki lider i dyplomata.
W czasie rewolucji w Rosji w 1905 przewodziła powstaniu w Nowo-Aleksandrii (Puławy) w Polsce.
Potem zasłużył się w odnoszeniu zwycięstw Armii czerwonej na Ukrainie i przy powstaniu Ukraińskiej USRR.
Był bardzo blisko Trockiego. W latach 1930–1934 był konsulem w Polsce.
Aktywnie zaszczepiał komunizm w Hiszpanii w czasie wojny domowej
Jako „trockista” został zamordowany w lutym 1938 w „Wielkiej Czystce”
Rehabilitowany w 1956.

Jakiś fuksiarz, być może dlatego, że był bardzo utalentowanym autorem opowiadań i wierszy.
Witalij Markowicz Primakow
Kozak, urodzony w Semenowce, obecnie dzielnica Czernihowa bohater wojny domowej, zagorzały bolszewik, dowódca batalionów kozackich w Armii Czerwonej.
Dowodził oddziałami Czerwonych Kozaków przeciwko wojskom Ukraińskiej Republiki Ludowej Siemiona Petlury.
Potem odwiedził nasz kraj, gdzie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920.
1925/26 tajny doradca wojskowy Ludowej Armii Chin, attache wojskowy w Afganistanie i Japonii.
W 1935 zastępca dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego.
W 1937 aresztowany i stracony wspólnie z Michaiłem Tuchaczewskim

Jurij Michajłowicz Kocjubinskij
Skończył gimnazjum w Czernihowie, po czym rzucił się w nurt rewolucyjny do tego stopnia, że szturmował pałac Zimowy z Piotrogrodzie.
Potem aktywnie utrwalał władzę sowiecką na całej Ukrainie.
Od 1925 roku był doradcą do ambasady sowieckiej w Polsce.
Brał udział w podpisaniu traktatu pokojowego sowiecko-polskiego w Rydze w 1921 roku.
Rozstrzelany jako „trockista” w 1937 roku. Zrehabilitowany w 1955.

… tak dalej ..

.. i tu nie można nie wspomnieć o krzepkiej staruszce, która trochę spóźniła się na potańcówkę, ale potem wszystko nadrobiła z nawiązką.

Babcia uderza w tany