4. (Chernihiv, Чернігів, Чернигов) Czernihów, Biały Wiatr

Prospektem Pokoju przechodzimy w Aleję Bohaterów.
To co się rzuca w oczy w porównaniu do pobliskiego Homla, to, że Ukraińcy traktują przestrzeń miejską jak swoją a nie coś na pokaz, do ograniczonego korzystania.

Na strojach mają „БЕЛЫЙ ВЕТЕР” Чернигов czyli to jest klub sportowy Biały Wiatr z Czernihowa.
Prezentują Capoeirę – sztukę walki przypominająca taniec, skupiająca się na kopnięciach.

Mali mistrzowie

Przepiękny gmach filharmonii w Czernihowie, miałem do niego wrócić ale zapomniałem.

Nurt martyrologiczny w „nowej” historii Ukrainy.
Pomnik walczącym za wolną i niezależną Ukrainę

Przed nami rejon który pretenduje na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ze względu na zgromadzone tu cerkwie.

Cerkiew Św. Katarzyny
ufundowana w XVII wieku po wygranej wojnie z Turkami przez kozackiego pułkownika.
Obecnie muzeum polskiego rzemiosła.
Чернигов, Екатерининская церковь

Dziewczyny porywają nawet najmłodsze pokolenie.
Pobliska filharmonia zobowiązuje.

Piękne historyczne armaty na wzgórzu nad rzeką Desna.
Pochodzą z bastionów twierdzy Czernihów istniejącej do 1799 roku.