Gogołów

Wiatrak Gogołów

Rozpacz Gogołów
Pałac Gogołów
Schloss Goglau

http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/90/Gogolow/

Pałac zbudowany w 1894 roku. – Około 1538 roku na miejscu starego dworu myśliwskiego, postawiono dwór renesansowy, o czym zaświadczała nieistniejąca już tablica inskrypcyjna z datą 1538, ale zachowały się herby (B 1538 N). W 1592 roku dokonano rozbudowy dworu – tablica z tekstem (\”Słowo boże zawsze jedyną nagrodą\”).
Rozbudowano też wtedy fasadę, a w XVI w. wykonano sgraffita. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) dwór był mocno ostrzelany. Generalna przebudowa na pałac miała miejsce w 1894 roku. W 1982 roku spłonęła więźba dachowa. – Dobra te należały od 1553 do 1909 roku do rodziny von Hohberg.

Już w czasach książąt świdnickich istniał w miejscu dzisiejszego pałacu dwór myśliwski.
W I poł. XVI w. majątek należał do rodziny von Nimptsch i to oni w roku 1538 wybudowali murowany dwór renesansowy.
W 1553 r. rycerskie dobra przejął Joachim von Hohberg (Hoberg, Hochberg), syn Georga z Roztoki i wnuk Konrada I z Książa.
W czasie wojny trzydziestoletniej dwór został uszkodzony, a na początku XVIII w. gruntownie zmodernizowany.
W rękach rodziny von Hoberg majątek pozostawał przez następne stulecia.

Przedostatnim właścicielem był, od października 1909 r, Hans Erdmann von Hohberg und Buchwald, a ostatnim Oswald.
W czasie II wojny światowej pałac nie został zniszczony, stąd po wojnie urządzono w nim mieszkania dla pracowników PGR – u.
W latach 60 – tych był już mocno zdewastowany, a 1982 r. zawalił się dach. Obecnie stoi opuszczony. Zamieszkuje w nim Pan Jan „Hrabia”.

Strona południowa, wejście do pałacu, ganek, tarcza zegarowa.

strona zachodnia

kartusz herbowy z datą 1538

strona wschodnia

za plecami jest staw