1. Czernihów, Kijów, Żytomierz, Berdyczów

Drugi tydzień wycieczki, kontynuacja wątku Białoruś Pińsk, Bobrujsk, Mohylew, Homel
przez Ukrainę

kilka ujęć:

Pierwszy tubylec po przekroczeniu granicy w Nowej Hucie

Czernihów, jedno z najstarszych miast Rusi

Kijów, w zasadzie cel wycieczki.
Widok z hotelu Ukraina

Kijów, dość zaskakujący punkt widokowy

Berdyczów, co to jest?

Żytomierz