Kątki

Kątki (niem. Käntchen)

http://www.slaskiezamki.pl/?p=1066

Najważniejszym jest XVII wieczny dwukondygnacyjny pałac w formie prostokąta, z dobudowanym ok. roku 1850 skrzydłem wschodnim.
Portal pałacu pochodzi z XV w. Jednak o średniowiecznym pochodzeniu tego założenia świadczy fakt umieszczenia go na nasypie otoczonym wodą, stanowiącą prawdopodobnie pozostałość dawnej fosy.
Pozostałością fosy jest także znajdujący się w pobliżu pałacu staw.

Pałac został znacznie przebudowany w XIX (na chorągiewce na wieży widnieje data 1850), oraz w XX wieku.
Jednak wieża przylegająca do pałacu od zachodu niewątpliwie znajdowała się tam już wcześniej, zaś data 1850 odnosi się tylko do gruntownej przebudowy dokonanej w tym czasie.
Świadczy o tym wzajemny układ brył wieży i budynku pałacowego oraz szczątkowy zarys łuku ostrego widocznego w pierwszej kondygnacji piwnic pod wieżą.

Na wschód od pałacu znajduje się rozległy dziedziniec gospodarczy o planie zbliżonym do prostokąta, wyznaczony przez budynki folwarczne pochodzące z XVIII i XIX wieku.
Wzniesienie, na którym umieszczone są budynki pałacowe, od strony fosy umocnione jest kamieniami.
Teren na północ od alei otaczał dawny mur, dochodzący do stawu usytuowanego w pobliżu zabudowań gospodarczych. Mur ten wyznacza prawdopodobnie obszar starego dworskiego ogrodu gospodarczego, a staw mógł pełnić funkcję hodowlaną.
Rozległy park krajobrazowy o urozmaiconej rzeźbie terenu powstał drogą adaptacji okolicznych terenów leśnych i pochodzi przypuszczalnie z połowy XIX wieku.
Od strony północno – zachodniej obiegała go alejka dębowa, poprowadzona łukiem po nasypie w kierunku wschód – zachód, przechodząca następnie w ścieżkę wiodącą wzdłuż szosy i skręcającą za strumykiem na północ w kierunku pałacu.
Od strony szosy park dostępny jest po kamiennych schodkach.

(za „Gmina Marcinowice – historia i współczesność”)