Ukraina, Morszyn, Centralny Dom Zdrojowy

Morszyn-Zdrój – przed wojną uchodzący za supernowoczesne uzdrowisko, dwie godziny kolejką od Lwowa

Współczesna reklama wody Morszyńskiej.
Przed wojną woda stołowa do picia zwana „Morszanka” była jedną z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce.

Dawna pijalnia wody „Bonifacy”
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_05_07_003_Ukraine_Morshyn_Ukraina_Morszyn_dawna_pijalnia_wod.jpg

Morszyn reklamował się hasłami „szlachetna gorzkość” ze względu na niespotykany smak tutejszych wód.
Źródło „Bonifacy” było najwartościowsze.
Solanka pobierana tu była jedną z najbardziej stężonych wód na świecie.

zdjęcie ze strony http://lwow.info/kresy-pamieci-0001-buteleczka-soli-morszynskiej/
etykieta butelki z solą z „Bonifacego”

Centralny Dom Zdrojowy w Morszynie zwany też „Marmurowym pałacem”.
Taką tez nazwę nosi obecnie.

Wzniesiony w latach 1935-1938 według projektu lwowskiego architekta Mariana Nikodemowicza.
Architekt lwowski Marian Nikodemowicz.
Projekt ultranowoczesny i uznawany za wybitny, powstał przy udziale kapitału amerykańskiego.

Centralny Dom Zdrojowy w roku 1938, ze zbiorów NAC

dawna pijalnia „Bonifacy”

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_05_07_009_Ukraine_Morshyn_Ukraina_Morszyn_przedwojenny_Centralny_Dom_Zdrojowy.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_05_07_010_Ukraine_Morshyn_Ukraina_Morszyn_przedwojenny_Centralny_Dom_Zdrojowy.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_05_07_011_Ukraine_Morshyn_Ukraina_Morszyn_przedwojenny_Centralny_Dom_Zdrojowy.jpg

Samotny krzyż w parku, z postumentu pewnie skuto polskie napisy

Źródło „Matki Boskiej” w kształcie antycznej świątyni.
Stąd pochodziła woda „Morszanka”.

Figura Matki Bożej.
Być może to ta sama, która stała kiedyś powyżej źródła, odwiedzana przez kuracjuszy.
Choć na zdjęciu powyżej, widać, że figura była smuklejsza.

butelki na wodę.

Myślałem, że to model licheński, ale wygląda, że lokalna produkcja.

Hotel Orion, raczej gmach przedwojenny