Homel, Lenia Avenue

Stary Dowsk po drodze do Homla.
No i od razu wiadomo kto mieszka w tym białym domku, czym się zajmuje i gdzie spędza wolny czas

Homel, miasto ma południowym wschodzie Białorusi, ok. 500 tys. mieszkańców, drugie co do ludności po Mińsku.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homel

W granicach Litwy i Polski
W 1335 zdobyty przez księcia Olgierda i włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego, po czym wybudowano tu drewniany zamek.
W latach 1406–1419 Homel był zarządzany przez urzędników litewskich, po czym do 1435 należał do księcia Świdrygiełły.
Król Polski Kazimierz Jagiellończyk podarował gród ruskiemu księciu Siemionowi Możajskiemu, który w 1500 r. zdradził Rzeczpospolitą i przyłączył Homel do Księstwa Moskiewskiego.
W 1535 r. Homel został odzyskany dla Rzeczypospolitej przez hetmanów Jerzego Radziwiłła i Jana Amora Tarnowskiego.
W tym samym roku Homel został siedzibą starostwa.
W 1560 Homlowi nadano herb.
Od 1566 roku w granicach województwa mińskiego.
Od 1569 na mocy unii lubelskiej część Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W czasie wojen z Kozakami i Moskwą wielokrotnie zdobywany i odbijany. W czerwcu 1651 homelski zamek został obroniony przed szturmami kozackimi.
Na mocy rozejmu andruszowskiego z roku 1667 Homel pozostał w granicach Polski.
W 1670 Homel otrzymał prawo miejskie magdeburskie.
Starostwo homelskie było duże i zamożne; w XVII oraz XVIII wieku dzierżawione przez Sapiehów i Czartoryskich.

Lenina Avenue w Homlu – najczystsza ulica na świecie.

Prospektem Lenina idziemy od dworca kolejowego ….. w kierunku pomnika Lenia – to pewne na 100%.
Co więcej, nie znając w ogóle miasta można być pewnym, że dojdziemy nią do centrum miasta, gdzie spotkamy ulicę Sowiecką – główną ulicę Białoruskich miast.

Pałace dla ludu

ul. Saliańska, poprzeczna do Lenina

Gomel Regional Executive Committee
Są już budynki rządowe, znaczy Lenin już niedaleko.

Gaz 21 Wołga

Wielki, wyasfaltowany Plac Lenina w Homlu

Plac jest tak rozległy, że Lenina dostrzega się dopiero ze środka

Ulica Sowiecka, na którą jeszcze wrócimy