Targowica

Oczywiście obecnie śladów Polski nie należy to się tu doszukiwać.
Natomiast sama miejscowość ma silną wymowę symboliczną w kontekście historii Polski.

Ukraińska wieś na Podolu – Targowica.
Do Warszawy stąd – 1000 km, do Moskwy 1100 km.

Centrum Targowicy

kamień postawiony w 650 rocznicę założenia wsi Targowica 1331-1981