Pustynki, Męski Monastyr

Pustynki, Пустынки́, Пустинки́
Męski Monastyr w Pustynkach. Jeden z największych i najstarszych na Białorusi.

Do granicy z Rosją jest stąd 600 metrów, do Moskwy 500 km.
Miałem trochę obaw, bo przy granicy z UE obowiązuje szeroka strefa, do której nie można wjeżdżać.
Tu chyba nic takiego nie ma, a przynajmniej ja nie zauważyłem.

Monaster Zaśnięcia Matki Bożej w Pustyńce / Pustynkach założył w 1380 roku Książę Lengvenis – dziesiąty syn Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda.
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2015_07_02_045_Belarus_Pustynki_Holy_Dormition_Monastery.jpg

Jeszcze na początku XX wieku można było podziwiać taki widok.
Potem jednak bolszewicka zaraza obróciła wszystko w ruinę.

Kaplica wraz z cudownym źródłem.
Legenda mówi, że książę Lugven po ciężkiej chorobie zaczął słabnąć oczy.
W śnie pewien starzec nakazał mu odnaleźć cudowne źródło, którego woda przywróci wzrok.
Tak trafił w okolice Mścisławia. Woda z tego źródła okazała się lecznicza.
W podzięce Matce Bożej, której ikona ukazała się na pobliskim drzewie książę ufundował ten klasztor.

Budynki kompleksu są mozolnie odbudowywane począwszy od 2003 roku.
To klasztor z przełomu VII/XIX w.
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2015_07_02_047_Belarus_Pustynki_Holy_Dormition_Monastery.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2015_07_02_056_Belarus_Pustynki_Holy_Dormition_Monastery.jpg

Ruiny głównego soboru Zaśnięcia Matki Bożej z pocz. XIX w.

W 1919 roku, po Rewolucji Październikowej mnisi z Pustynek chcąc ocalić klasztor zarejestrowali tu „komune rolniczą”, czyli kołchoz.
W 1925 mnichów przepędzono, a w budynkach klasztornych urządzono sierociniec.
Nieruchomość skonfiskowano, a cudowna ikona zniknęła.

Klasztor, główna cerkiew i wieża dzwonnicza
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2015_07_02_054_Belarus_Pustynki_Holy_Dormition_Monastery.jpg

Klasztor obył się bez zniszczeń przez całą Wielką Wojnę Ojczyźnianą.
W 1942 roku stacjonowała to jednostka niemiecka.
Po wojnie wrócił tu sierociniec. Dopóki on istniał istniały też budynki.

W reżimie ateistycznym przystąpiono do niszczenia klasztoru.
Usunięto okna, dach, podłogi.
Ściany klasztoru przewracano ciągnikiem.
Potem urządzano to ćwiczenia obrony cywilnej, podczas których budynki wielokrotnie płonęły.
W końcu pozostawiono klasztor szabrownikom.

Cerkiew od frontu i szkoła.
Szkoła istniała tu od 1870 г, gdy mnisi zarejestrowali prawosławne bractwo, które prowadziło to szkołę przykościelną i 65 innych w okolicznych wsiach.
Sieroty i dzieci z ubogich rodzin uczono bezpłatnie.
Biblioteka liczyła 656 książek, które pożyczano bezpłatnie.

Wizerunek, który niedawno pojawił się na ścianie zrujnowanego budynku szkolnego.
żródło http://www.piligrim.by/

Charakterystyczna, bardzo wysoka wieża dzwonnicza.
Póki co bez kopuły.

Wracamy do Mohylewa.
Klimaty po drodze.