Mścisław, Kościół św. Michała Archanioła

Jedziemy drogą P15, wzdłuż granicy z Rosją.
Przydrożne pomniki, sugerują, że nieźle tu zawiewa od wielkiego brata.

Sowiecka Białoruś

Mścisław, jedno z najdalej wysuniętych na wschód miast dawnej Rzeczpospolitej.

za wikipedią:

Pierwszy raz wspominany w źródłach historycznych w 1136 roku, jako gród obronny założony przez księcia smoleńskiego Rościsława I Michała, nazwany tak na cześć jego ojca Mścisława I Haralda.
Od 1377 roku stolica udzielnego Księstwa Mścisławskiego w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Pierwszym księciem Mścisławia był brat Władysława Jagiełły Korygiełło.
Jego następcą był w latach 1390-1430 Lingwen, który jako wódz trzech pułków smoleńskich, dowodził też chorągwią mścisławską w czasie bitwy pod Grunwaldem.

W czasie wojny litewsko-moskiewskiej w latach 1512-1522, ostatni książę mścisławski Michał oddał swoje ziemie Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu, a po przegranej przez Rosjan bitwie pod Orszą w 1514 roku zbiegł do Moskwy.

Jego księstwo włączone zostało ostatecznie w roku 1527 do Wielkiego Księstwa Litewskiego jako starostwo.
W 1566 roku Zygmunt II August utworzył województwo mścisławskie. W 1601 roku miejscowe duchowieństwo prawosławne przyjęło unię brzeską z kościołem rzymskokatolickim. W 1634 roku dla dyzunitów powołano prawosławne biskupstwo mścisławskie z siedzibą w Mohylewie.

W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667 wojska rosyjskie w 1654 splądrowały miasto, dokonując tak zwanej rzezi Trubeckiego.
W 1772 roku całe województwo mścisławskie zagarnęła Rosja w I rozbiorze.

kamienica w centrum

szkoła muzyczna

wikipedia:

Kościół św. Michała Archanioła i klasztor jezuitów wzniesione w latach 1738-1757 w stylu barokowym na miejscu starszego kościoła ufundowanego na początku XVII w. przez Zygmunta III Wazę.
Po powstaniu listopadowym w 1832 roku został przebudowany na prawosławną cerkiew św. Mikołaja; wówczas obniżono obie wieże, przekształcono fasadę i wzniesiono drewnianą kopułę (niezachowana)[4].
W 1937 obiekt sakralny został zaadaptowany przez władze radzieckie na dom kultury.

kościół po przekształceniu na cerkiew

Obraz przygnębiający, ale należy do niego przywyknąć podróżując po byłych republikach Związku Radzieckiego.