Gorki

Do Mohylewa jeszcze wrócimy.
Tymczasem objedziemy okoliczne miejscowości : Gorki, Lenino, Mścisław i monastyr w Pustynkach.

Główne drogi na Białorusi wiodą przez pustkowia.
Czasem mijamy pomniki lub inne „instalacje” informujące, że mijamy drogę do jakiegoś kołchozu lub wioski.

Horodyszcze, miasteczko po drodze.
Budynek administracji i parking.

Po wojnie polsko-bolszewickiej, na mocy traktatu w Rydze te tereny przypadły Rosji Sowieckiej.
Dzięki temu już w 1972 roku mogli tu świętować 50-lecie tego zajebistego faktu.

Gorki (Horki) – ogromy park otaczający Białoruską Państwową Akademię Gospodarstwa Wiejskiego.
Lenin wita gości.

Główny gmach uczelni.
Wokół unosi się zapach farby.
Są wakacje, trwają remonty.

wikipedia:

Powstała w 1840 roku jako Hory-Horecka Szkoła Rolnicza (ros. Горы-Горецкая земледельческая школа), pierwsza wyższa uczelnia o takim profilu w Imperium Romanowów.
W 1848 roku przekształcono ją w Instytut Gospodarki Wiejskiej[1]. Po powstaniu styczniowym, w którym udział wzięło wielu tutejszych studentów, placówkę przeniesiono za karę do Petersburga.

W 1926 dokonano przekształcenia placówki w Akademię Rolniczą Białoruskiej SRR w Horkach.

Obecnie uczy się w niej prawie 13 tys. studentów na 26 specjalnościach.

Tabliczka na gmachu
„Państwowa białoruska
imienia Rewolucji Październikowej
i Czerwonego Sztandaru Pracy
rolnicza akademia
gmach 4
pobudowany w 1840 roku”

Park przy akademii.
Pomnik W.W. Ojczyźnianej

Napis na tablicy:
„Oni nie pochylili dumnych głów przed wrogiem,
aby słońce pokoju świeciło w zenicie
przed jasną pamięcią upadłych nieugiętych
żywi głowy pochylcie…”

W amfiteatrze trwają przygotowania do obchodów najważniejszego święta Białorusi – Dnia Niezależności Białorusi.

Co ciekawe widać było, że machanie czerwonym sztandarem jest dla młodych Białorusinów obciachem.
Jakiś czas trwało aż znaleźli takich, którzy nie „rozwalali” choreografii.

Nowe i starsze budynki kompleksu uczelni.