Mohylew, Monastyr św. Mikołaja

Brzegiem Dniepru przewodnik kieruje nas w kierunku Monastyru św. Mikołaja – perełki Mohylewa, pretendującej na listę dziedzictwa kulturowego Unesco.

miejska plaża

Dziury na Białorusi zatyka się szmatami w 90% pochodzącymi od producenta tynków Carapol

a inne niedoróbki zasłania się ogrodzeniem.

W sumie, to takie maskowanie wydaje się być dobrym pomysłem.

Gdzieś po środku łąki nad Dnieprem odnajdujemy sobór.
Architektura mocno zaskakująca, ciekawe czy Unesco ją doceni.

„Tu znajdowała się Pokrowka cerkiew zbudowana w XVII wieku,
w której służył święty męczennik Pawlin (Kroszeczkin).
Zniszczona przez bezbożników w 1948 roku.
Ponownie wyświęcona w 2007 roku”

Znaczy, nie jest to sobór, którego szukamy

… kilometr dalej

Sobór zamknięty.
Policjant zaprasza następnego dnia rano.
Ale co tu robią te płotki, policjant i drugi wojak?

http://kresowiacy.com/?p=35624

Monaster św. Mikołaja w Mohylewie – prawosławny żeński klasztor w Mohylewie, w jurysdykcji eparchii mohylewskiej i mścisławskiej Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego. Obiekt znajduje się na liście informacyjnej (Tentative List) UNESCO.

Fundacja monasteru miała miejsce na początku XVII w. W 1636 na mocy przywileju króla Władysława IV biskup mohylewski, mścisławski i orszański (białoruski) otrzymał prawo do bezpośredniego zarządzania nim (przywilej ten odebrał w roku następnym w Wilnie prawosławny metropolita kijowski Piotr Mohyła). Cerkiew pod wezwaniem Św. Mikołaja, barokowa, zbudowana została w latach 1669-72.

Świątynia została zamknięta w 1934r., a jej wyposażenie – zniszczone lub wywiezione. W okresie stalinowskiego terroru sobór św. Mikołaja został zmieniony w tymczasowe więzienie. Szczątki ofiar więzienia zostały odnalezione w latach 90. XX wieku i pochowane na terenie klasztoru, gdzie wzniesiono też kaplicę pamiątkową. Po II wojnie światowej obiekt został zaadaptowany na magazyn książek, a pokrywające jego ściany freski uległy zniszczeniu.

Od 1990 roku w trakcie restauracji wnętrz, w latach 90 – zwrócona wiernym.

Wracamy do „miasta”

Państwowe liceum medyczne

IŻ 21251 Kombi – samochód osobowy produkowany przez radzieckie Iżewskie Zakłady Samochodowe (IżAwto) w latach 1973–1997
Odpowiednik Moskwicza 412 produkowanego w Moskwie