Mohylew, ratusz

Pomnik poświęcony bojownikom za władzę radziecką.

Jest też wieczny ogień i liczne płaskorzeźby wysławiające dokonania niosących na bagnetach rewolucję

Duży monument poświęcony żołnierzom poległym w 1920 roku z białopolakami – tak nazywano przeciwników władzy bolszewickiej.
Swoją drogą to jedyny jaki widziałem w byłym CCCP pomnik odnoszący się do wojny polsko-bolszewickiej, która jako nieudana jest tu tematem tabu.

Polski blitzkrieg wiosną 1919r. doprowadził wojska Piłsudskiego do linii Połock-Witebsk-Orsza-Mohylew.
Rozpoczęta w 1920 ofensywa Armii Czerwonej zakończyła się pod Warszawą.

Ratusz w Mohylewie
Zniszczony w czasie II Wojny Światowej, rozebrany przez władze radzieckie, odbudowany w latach 2007-2008 w kształcie nawiązującym do okresu międzywojennego, z wysoką 38 metrową wieżą.

Odrobina starówki za ratuszem. ul. Leninowska

Departament Komitetu Śledczego regionu Mohylew

Państwowa szkoła artystyczna.
Chyba dawniej był to hotel.