Brasław i Miory, mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku.

Dwa miejsca pochówku polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-radzieckiej 1919-21.
Obecnie to północna Białoruś, przy granicy z Łotwą.

Brasław

Miory

TU SPOCZYWA KILKUDZIESIĘCIU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
POLEGŁYCH W 1920 ROKU
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI • RODACY 2001

ТУТ СПАЧЫВАЕ НЕКАЛЬКІ ДЕСЯКАЎ САЛДАТ ВОЙСКА ПОЛЬСКАГО
ЯКІЯ ЗАГІНУЛІ Ў 1920 ГОДЗЕ
ВЕЧНАЯ ІМ ПАМЯЦЬ • СУАЙЧЫННІКІ 2001