Bobrujsk, zabudowa historycznego centrum

Zabudowa historycznego centrum Bobrujska.
Pierwsze wrażenie – klasyczne żydowskie miasteczko kresowe. Wręcz wzorcowe.

Za zasięgnięciu wiedzy z internetu mamy potwierdzenie:
z serwisu „Wirtualny Szetl”

Według danych Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich ok. 1880 r. mieszkało tu 37 237 mieszkańców, w tym 17 935 Żydów. Z kolei wedle spisu z 1897 r. Bobrujsk liczył 28,7 tys. mieszkańców, w tym 20,4 tys. Żydów – 71%. Naliczono wówczas aż 40 synagog i domów modlitwy.

Do tego rozwój miasta hamowała pobliska twierdza.
Otoczenie twierdzy podlegało licznym obostrzeniom aż do lat 60 XIX wieku.
Z tego powodu w 1880 r. w Bobrujsku było tylko 8 domów murowanych a 1982 drewniane.

ul. Socjalistyczna

czołg jak zwykle zajęty

Wesoła furmanka z miłymi pasażerami.
Nawet koń strzelił uśmiech do zdjęcia.

Staruszka odpoczywa na skrzyżowaniu Socjalistycznej i Marksa

Ocalała synagoga