Bobrujsk, Pałacyk Kancelsona

Klinika stomatologiczna na parterze.
Jak widać, nie trzeba krzyczeć reklamami.

Jedna z ikon Bobrujska – Pałacyk Kancelsona
– drewniany dworek z 1912 wzniesiony dla bobrujskiego kupca.
Od listopada 1918 w pałacyku mieścił się Powiatowy Komitet Rewolucyjny.
Obecnie to biblioteka miejska.

Blok mieszkalny od tyłu.
Widać brak inwestycji ale jest czysto.

Szkoła Rezerw Olimpijskich, cokolwiek to znaczy.

A miedzy gmachami taki oto rodzynek się uchował.

Kino-teatr „Towarzysz”

Mohylewski regionalny teatr dramatyczno komediowy imienia Dunina-Markiewicza

Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, białoruski poeta, dramaturg, popularyzator białoruskiego języka literackiego.
Członek jednego z najstarszych szlacheckich rodów polskich.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duninowie