Turów, Ulica Urickiego

Ulica Urickiego – główna ulica w Turowie, przedłużenie ulicy Lenina.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moisiej_Uricki

Mojżesz Uricki – rewolucjonista rosyjski i bolszewik, szef piotrogrodzkiego Czeka.

Od marca 1918 roku stał na czele piotrogrodzkiej Czeka… Odpowiedzialny za zbrodnie czerwonego terroru w Piotrogrodzie i jego okolicach.

30 sierpnia został zabity przez poetę Leonida Kannegisera w westybulu piotrogrodzkiego komisariatu spraw wewnętrznych przy Dworcowej Płoszczadzi. …
Jego śmierć, równoległa do zamachu na Lenina dokonanego przez Fanny Kapłan stała się pretekstem do wydania przez bolszewików dekretów o masowym „czerwonym terrorze” i udzielenia Czeka nieograniczonych pełnomocnictw w tym zakresie.

To ul. Kirowa, poprzeczna.
Kolejne ulice poprzeczne w Turowie względem ul Urickiego to
Międzynarodowa, Komsomolska, Kalinina, Wojkawa (pewnie też bolszewik)

Wracamy na główną ul Turowa.

Tu mieszka zasłużona kołchoźnica
kołchozu „Nowe Życie”
Domaszkiewicz Aleksandra Martynowa

Zabudowa ul. Komsomolskiej