Turów, cmentarz Borysoglebski.

Turów, nieliczne stare nagrobki na cmentarzu Borysoglebskim.

Cmentarz Borysoglebski założony został w miejscu, gdzie podobno w 1050 r. zamordowani zostali synowie kijowskiego księcia Włodzimierza – Borys i Gleb.
Potem wybudowano tu monastyr (XI w.) z którego pochodzi Ewangelia Trurowska – najstarsza księga białoruska.

Obecnie cmentarz jest znany dzięki jednemu z krzyży turowskich, który wychodzi z ziemi.

Drugi cmentarz turowski jest przy ul. Leninskiej

Cerkiew Wszystkich Świętych z 1810 roku.

W cerkwi zgromadzono kolejne krzyże turowskie

Cmentarz wniósł też swoje słowo do najnowszej historii wioski