Pińsk, ulice cz.1

łapiąc ostatnie promienie słońca na matrycę – ulice Pińska

Blok z napisem 2015.
Na dole to biblioteka

dawny konsystorz i świątynia Zmartwychwstania Pańskiego, przejęta przez cerkiew prawosławną

.. jak makieta do filmu

Piński państwowy koledż plastyczny.

A na nim tablica w j. białoruskim
„W tym budynku w latach 1939-41 w pińskim abkomie KPB (komunistycznej partii Białorusi chyba)
pracowali bohaterowie Związku Radzieckiego
Wiera Zacharnaja Charuża (to ta polska komunistka z pomnika wcześniej, która zaliczyła więzienia wszystkich systemów w okolicy)
i Wasyl Zacharawicz Korż (dezerter z WP, dywersant, partyzant na Polesiu w czasie II wojny światowej)”

.. makieta filmowa cd.

drewniana zabudowa Pińska, często z jedną murowaną ścianą

ul. Pierwszomajowa – deptak w Pińsku

kino-teatr Zwycięstwo

50 lat sierpów i młotów

i 50 lat produkcji Ził 130 – najpopularniejszej ciężarówki z ZSRR