Iwano-Frankivsk, Plac Mickiewicza

Dawny gmach towarzystwa gimnastycznego „Sokół”

Gmach Rady Powiatowej w Stanisławowie.

Mickiewicz w na Placu Mickiewicza

Plac Mickiewicza

Z lewej dawny teatr imienia Moniuszki w Stanisławowie

Synagoga postępowa w Stanisławowie

Dawny kościół ormiański, obecnie sobór Opieki Matki Bożej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

W kościele znajdował się otoczony kultem obrazem MB Łaskawej – kopia Madonny Częstochowskiej; na obrazie 22 VIII 1742 pojawiły się łzy; obecnie w Gdańsku, w kościele Świętych Piotra i Pawła.