Iwano-Frankivsk, dawny bank Austro-Węgierski

Nysa 522

wracamy do centrum.
Kupa przy ul. Niezależności

deptak, dawna ul Sapieżyńska

Dawna ul. Szudłowskiego i Jahowicza i gmach dawnego Banku Austro-Węgierskiego

Kino Lumiere