Odessa, stadion wojskowego klubu SKA Odessa

Po dodaniu pokłonów nowej władzy turysta radziecki umacniał swoją lojalność przechodząc przed gmachami resortów siłowych.

To chyba budynek regionalnej wojskowej komisji poborowej.
Pod sierpem i młotem plakat zachęcający do zostania żołnierzem kontraktowym.

Gmach powstał prawdopodobnie w latach 1944 – 1945, tuż po zakończeniu okupacji Odessy przez wojska rumuńskie.

Od 3 lipca 1946 do 4 lutego 1948 roku pracował w nim czterokrotnie odznaczony Bohaterem Związku Radzieckiego, marszałek GK Żukow, dowódca Okręgu Wojskowego Odessa.

ZiU-9 (ЗиУ-9) lub ZiU-682
Trolejbus produkowany w Związku Radzieckim, Rosji, Białorusi w ilości min. 42 000.
ZiU to skrót od Zawod imieni Uritskogo. Zakład ten znajduje się w mieście Engels.

Słoneczna Tatra

Sowieckie gmaszyska cd.

Stadion wojskowego klubu SKA Odessa.
Stadion powstał w 1966 roku, na bazie drewnianego stadionu z 1927 roku. Mieścił 30 tys. widzów i był wyposażony w sztuczne oświetlenie.
Do 2006 roku stadion SKA był własnością Ministerstwa Obrony ZSRR, a potem Ukrainy.