Iwano-Frankivsk, były Cmentarz Sapieżyński

Park Pamięci w Iwano Frankowsku.
Powstał po zrównaniu cmentarza katolickiego.

Cmentarz przy późniejszej ul. Sapieżyńskiej powstał decyzją zaborczych władz austriackich w 1782 roku, cztery lata przed założeniem lwowskiego Cmentarza Łyczakowskiego, do którego był porównywany za sprawą licznych unikatowych nagrobków autorstwa rzeźbiarzy lwowskich i wiedeńskich. Cmentarz zlokalizowano na terenie zalesionym. Był to najstarszy cmentarz polski na Kresach Wschodnich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_katolicki_przy_ul._Sapie%C5%BCy%C5%84skiej_w_Stanis%C5%82awowie

W parku nadal jest kilkanaście starych grobowców, kilka nowych pomników , groby mieszkańców, którzy zginęli podczas Majdanu w Kijowie.

Niektóre miejsca są nadal spontanicznie upamiętniane.

Grób polskiego poety

D.O.M
Karol Świdziński
4.7.1842 – 5.6.1877
Wyzwolony z walk ziemskich i ziemskiej męczarni
Pokój Ci duchu jasny i pamięć wieczysta
Niech to łoże ostatnie pod nakryciem z darni
I niech lekka Ci będzie ta ziemia ojczysta
Pieśniniarzu i rycerzu narodowej sławy
Tys droższym w sercach braci uczczony pomnikiem.
Bo w dniu tym co nas znowu powiedzie w bój krwawy
Pieśń i pamięć nam Twoja będą przewodnikiem.

Ty, coś przed wieki żył z ojcy naszemi
O powróć wnukom dziadów ich spuściznę
O Boże ! Polskiej pobłogosław ziemi !
Wróć nam ojczyznę !

Grób burmistrza Stanisławowa

Zygmunt Mroczkowski
DR wszynauk lekarskich
+ 13 maja 1888
Helena Csiszarik
przybrana córka
+ 18 grudnia 1909

Ani w mem sercu ani w domu mem
nikt mi was nigdy,…nigdy… nie zastąpi

Ksawera z Warteresiewiczów Mroczkowska
* 4 listopada 1817 + 22 paźdz 1929
Proch ten znikomy przytul do łona
Ziemio Polska … rodzona

Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec
A jeżeli trzeba na śmierć idą po kolei
Jak kamienie rzucone przez Boga na szaniec

Maurycy Gosławski
żołnierz, poeta
Ludu, mój ludu sponiewierany
Budujesz ciągle mogiły, krzyże
Aż na różaniec Pan łzy twe zniże
I sam omyje piekące rany

tu spoczywa ś.p.
Elżbierta Delfina z Bedlińskich
Korwin Piotrowska
wdowa po oficerze b. wojsk Polskich o obyw ziem. w Król.P.

Najzacniejsza żona, matka, obywatelka i patryotka
Przechodniu westchnij do Boga o spokój dla Jej duszy.

tu spoczywa
Antoni Nowotny
sekretarz powiatowy
Prosi o pozdrowienie Anielskie !

Pomnik OUN. „Wieczna chwała poległym za wolną Ukrainę wojownikom Ukraińskiej Powstańczej Armii Pierwszej Ukraińskiej Dywizji Galicja”.

Symboliczna mogiła polskich powstańców narodowych, oraz krzyże dla uczestników I i II wojny światowej powstała z inicjatywy polskiej organizacji państwowej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wybudowano .

Pomnik pamięci 269 ofiar komunistycznych represji z lat 1939-1941

Groby ofiar wojny z lat 1918-1919. Chyba chodzi o wojnę polsko-ukraińską.

Zdjęcia wykonane tuż po wydarzeniach majdanu …
Świeże groby mieszkańców Iwano-Frankiwska poległych w 2014 na Placu Niepodległości/Majdanie w Kijowie.