Iwano-Frankiwsk, Klasztor Sióstr Bazylianek

Od rynku centralnego kierujemy się w kierunku dworca kolejowego.

d. Klasztor Sióstr Bazylianek, ul. Zabłotowska, Stanisławów

To chyba był budynek mieszkalny dla kolejarzy. Obecnie hotel.

dawna Dyrekcja Kolei, ul. Grunwaldzka, Stanisławów

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2014_08_11_065_Ukraine_Iwano-Frankiwsk.jpg