Iwano-Frankiwsk, dawna ul. Kazimierzowska

Miejska Kasa Oszczędności

Kamienica przy b. ul. Kazimierzowskiej obecnie Mazepy

Róg b. Kazimierzowskiej i Sobieskiego

ul. Niezależności dawna Sapieżyńska i Kamienica Chowańców

Pasage Gartenberg