Iwano-Frankiwsk, bandziory w centrum

Popiersie Wasyla Bandera, brata Stepana Bandery, ukraińskiego działacza niepodległościowego, nacjonalisty, zamordowanego w KL Auschwitz.

dawna kamienica Chowańców, ul. Sapieżyńska i ul. Gosławskiego, Stanisławów

budynek „telekomunikacji” i efektowna fontanna

świeży jeszcze entuzjazm postmajdanowy

tymczasem za plecami:

Jewhen Konowalec – ukraiński działacz nacjonalistyczny, przywódca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, współorganizator i dowódca Strzelców Siczowych, pułkownik Ukraińskiej Armii Halickiej (УГА). W latach 1920-1929 był działaczem Ukraińskiej Wojskowej Organizacji (УВО). Celem tej organizacji było organizowanie początkowo dywersji i sabotażu w Galicji Wschodniej , a w końcu doprowadzenie do masowej walki zbrojnej Ukraińców z Polską i ZSRR dla powołania niepodległego państwa ukraińskiego na terenach Galicji Wschodniej, Wołynia oraz Ukrainy Naddnieprzańskiej.
Zginął zamordowany w zamachu bombowym w Rotterdamie 23 maja 1938 roku, dokonanym przez agenta NKWD.

Stepan Bandera – ukraiński polityk niepodległościowy o poglądach skrajnie nacjonalistycznych, przez część badaczy określanych jako faszystowskie, jeden z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, od 1940 r. przywódca jednej z dwóch istniejących frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – OUN-B.
Współtworzona przez Banderę frakcja OUN-B ponosi odpowiedzialność za zorganizowane w latach 1943-1944 ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, którego ofiarą padło nawet do 100 000 osób. Zginął zamordowany przez NKWD, 15 października 1959r. w Monachium.

Roman Szuchewycz – ukraiński działacz nacjonalistyczny, działacz Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, przewodniczący referatu bojowego Krajowej Egzekutywy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, przewodniczący Krajowej Egzekutywy OUN-B na Generalne Gubernatorstwo, generał i naczelny dowódca Ukraińskiej Powstańczej Armii, przewodniczący Sekretariatu Generalnego Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej, kapitan 201 batalionu Schutzmannschaft.
Roman Szuchewycz, jako główny dowódca UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie rzezi wołyńskiej jako taktyki UPA przeciwko Polakom i przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej na polskiej ludności cywilnej, których ofiarą padło do 100 tys. osób, z czego na Wołyniu zginęło 40-60 tys. Polaków, w Małopolsce Wschodniej od 20-25 do 40 tys., zaś na ziemiach współczesnej Polski od 6 do 8 tysięcy Polaków. Zginął w obławie wojsk NKWD.

Dawna kamienica „Austria” w Stanisławowie, obecnie hotel, ul. Strzelców Siczowych

ul. Hetmana Mazepy, dawna ul. Kazimierzowska i dawna Miejska Kasa Oszczędności w Stanisławowie.
Wstawienie bankomatu w ścianę to skandal.