Iwano-Frankiwsk, ul. Niezależności

ul. Niezależności Teatr Muzyczno-Dramatyczny im Iwana Franki, chyba w remoncie

dziwny pojazd, chyba chiński

Прикарпаттрансгаз – czyli przykarpacki trans gaz

wiadukt patriotyczny

Instytut Pedagogiczny, Uniwersytet Narodowy im. Stefanika

Škoda 14TrR