Kobryń, synagoga

Pierwsza wzmianka o mieście Kobryń pochodzi z 1287 roku.
Żydzi pojawili się tu w 15 wieku. Wtedy stanowili ok. 12% społeczności.
W 1847 roku ludność żydowska Kobrynia to 4 184 z 8 840 mieszkańców.
Murowana synagoga powstała po pożarze drewnianej w W 1863 roku.
Budowa trwała 5 lat.

Tajemnicza chałupa po przeciwnej stronie ulicy

kamienice w kierunku centrum
http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_05_10_059_Belarus_Kobrin.jpg

kamienice w centrum

Pomnik pierwszego zwycięstwa 1812 r wojsk rosyjskich nad napoleońskimi

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_05_10_062_Belarus_Kobrin_zwyciezcow_z_1812.jpg