Kobryń, stary cmentarz przy cerkwi

Kobryń, ostatni przystanek na Białorusi
Stary cmentarz przy cerkwi.

nagrobek rodziny Mickiewiczów
W lipcu 1998 z okazji 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza konserwatorzy z warszawskiej ASP poddali rzeźbę renowacji.
Prace sfinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.