Kobryń, Sobór św. Aleksandra Newskiego

Ulica Lenina w Kobryniu.
Sobór św. Aleksandra Newskiego

wikipedia:

Sobór jest budynkiem wzniesionym w stylu późnego klasycyzmu – powstał w latach 1864–1868 na grobach żołnierzy rosyjskich poległych w bitwie z wojskami francuskimi 15 lipca 1812. Jednym z celów jego budowy było również upamiętnienie zniesienia pańszczyzny na Polesiu. Cerkiew zbudowano ze środków skonfiskowanych polskiej szlachcie i arystokracji, która poparła powstanie styczniowe na Białorusi.

Pałac Ślubów, dawniej budynek banku

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_05_10_065_Belarus_Kobrin_-_Sobor_sw_Aleksandra_Newskiego_i_Palac_Slubow.jpg

kamienice w centrum Kobrynia

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_05_10_069_Belarus_Kobrin_-_zabudowa_w_centrum.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_05_10_070_Belarus_Kobrin_-_zabudowa_w_centrum.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_05_10_071_Belarus_Kobrin_-_zabudowa_w_centrum.jpg

Ciekawe, co tu wcześniej wisiało.
Obecnie:
„Członkowie Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi i Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi poległych w latach 1923-1939 w rewolucyjnym boju. ”

KPZB została rozwiązana przez Józefa Stalina w 1938 roku.
Większość jej członków oskarżono o kolaborację z władzami polskimi i następnie zamordowano.

Parking w Brześciu.
Aby kontunuować jazdę do Polski trzeba oddać urządzenie BelToll widoczne na zdjęciu.
Niestety trwa akurat 30 minutowa przerwa!
Do tego w kolejce stoją dwie osoby więc przerwa potrwa jakiś 40 minut.
Taki wot unikalny system opłat za przejazdy sdiełali.