Kobryń, Kwatery żołnierzy WP poległych w walkach pod Berezą we wrześniu 1920 roku.

Kwatery żołnierzy WP poległych w walkach pod Berezą we wrześniu 1920 roku.
oficerowie:
Morgiewicz Władysław, kapitan, 83 pp

Niksiński Jan, porucznik, 83 pp

Bohaterom obrońcom Kresów
poległym w walce pod Berezą
dnia 15,16,17.09.1920