Janów Podlaski, Zamek biskupów łuckich

2016 01 01

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2016_01_01_003_Polska_Janow_Podlaski_-_Zamek_biskupow_luckich.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2016_01_01_007_Polska_Janow_Podlaski_-_Zamek_biskupow_luckich.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2016_01_01_008_Polska_Janow_Podlaski_-_Zamek_biskupow_luckich.jpg